JE BENT
THE MATRIXX DE HOOD HOME IDEE CONTACT Home SLOTERVAART ZUID
# NIEUWS
Wij zoeken jongeren op straat op en luisteren naar wat jongeren vinden en willen. Regelmatig gaat een ambulante jongerenwerker samen met een Streetcornerwerker de buurt in. Wij kunnen helpen bij het uitvoeren van goede ideeën of bemiddelen bij problemen tussen jongeren en hun omgeving. Door veel met jongeren te praten en naar hen te luisteren, weten we wat er leeft in de buurten. Samen met jongeren zoeken we naar oplossingen.
AMBULANT WERK
Jongerenwerk van Combiwel in Amsterdam Nieuw West kom je tegen in de voormalige stadsdelen Osdorp en Slotervaart zuid en Nieuw Sloten.

Vind jij het leuk om zelf een film te maken? Een speciaal evenement voor de buurt te organiseren? Een voetbalteam op te richten? Een rapgroep te starten? Muziekworkshops of een dj-cursus te volgen?  Dat kan bij het jongerenwerk van Combiwel. Dit zijn maar een paar voorbeelden, misschien dat je zelf nog een ander idee hebt. Een jongerenwerker kan jou en je vrienden helpen bij het maken van een plan en de uitvoering daarvan.
JONGERENWERK IN NIEUW WEST


Combiwel Jongeren
Jongeren worden uitgedaagd en gestimuleerd om de kansen in de samenleving te benutten en bij te dragen aan de goede sfeer in Amsterdam. Vertrouwen en eigen kracht zijn de basisbegrippen in ons jongerenwerk. Jongeren krijgen de verantwoordelijkheid voor het organiseren van activiteiten waarbij hun ontwikkeling en toekomst voorop staan.

Combiwel Jongeren zet de toekomst van jeugd centraal. Het uitgangspunt is dat alle jongeren, ieder op zijn eigen niveau, zowel nu als in de toekomst actief deelnemen aan de samenleving. Voor de vorming en gedragsbeïnvloeding van kind naar tiener (de doorgaande pedagogische lijn) en dan naar jongere tot, praktisch volwassenheid/zelfredzaamheid, gaat het jongerenwerk vanaf de overgang van primair onderwijs met de jongeren mee.

Hiermee speelt het jongerenwerk een langdurige cruciale rol in het leven van de jongere omdat het in de buurt, in de omgeving van jeugd, voortdurend aanwezig is en in het netwerk en de systemen van jeugd zit.

Voor jongeren in Nieuw-West is er de website: Je Bent Jong in Nieuw West en Osdorp Facebookpagina De Hood Osdorp.

Voor een effectieve preventie als doel richt Combiwel Jongeren zich op de systemen van jeugd zoals gezin, onderwijs en buurt (vrije tijd), zet jeugd in deze driehoek centraal en bouwt als een verbindende kracht met deze partners om de jongere heen een veilig pedagogische leef(opgroeien)klimaat. Vanuit deze positie zit ons jongerenwerk in de systeemnetwerken, vangt sneller signalen op die voor de ontwikkeling van jeugd van belang kunnen zijn. Het jongerenwerk kent de gezins- en schoolsituaties, versterkt een goede partnerrelatie met ouders, scholen en met jeugd zelf in de buurt, weet welke potentiële risico’s in de leefgebieden aanwezig zijn, welke beperkingen/belemmeringen jeugdigen zelf hebben en welke kansen aanwezig zijn.

Vanuit deze kennis en netwerken heeft het jongerenwerk in 2015 vroegtijdig preventie ingezet met als resultaat dat vele jeugdigen de potentiële risico’s voor hun ontwikkeling vanuit hun eigen kracht wisten te overmeesteren. Hierbij schakelden we ook jongeren zelf in om met hun leeftijdgenoten activiteiten te organiseren om hen aansluiting te laten houden met bestaande sociale netwerken.
Om de aandacht voor jongeren gerichter en meetbaar te maken heeft het jongerenwerk het werk in vijf domeinen verdeeld:

1) School & Werk
2) Zorg & Veiligheid
3) Burgerschap & Participatie
4) Competentie & Talentontwikkeling
5) Seksespecifieke aandacht voor Meiden

Vertrouwen is in het jongerenwerk de basis voor succes. Jongerenwerkers hebben een bijzondere vertrouwenspositie. Zij weten goed contact te leggen met jongeren omdat zij niet veroordelen en boven de partijen staan. Dat wil niet zeggen dat jongerenwerkers geen normen en waarden hanteren. Integendeel, juist vanuit de vertrouwenspositie lukt het hen om op jongeren normen en waarden over te brengen.
JONGERENWERK IN NIEUW WEST